YLEISET PALVELUEHDOT

  • 1 Tausta

Myyntiboosti Oy ylläpitää Asiakkaiden sähkösopimushakemuksia yhteistyökumppaneina toimiville sähköyhtiöille välittävää www.kilpailutuspalvelu.fi palvelua. ”Palvelu”

Myyntiboosti Oy ei itse tarjoa sähkösopimuksia tai tee niitä koskevaa myyntipäätöstä, vaan vastaanottaa sähkösopimushakemuksen Asiakkaalta ja mahdollisesti lähettää sen yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Asiakkaaseen ja Asiakas voi neuvotella ja tehdä sähkösopimuksen parhaaksi katsomansa yhteistyökumppanin kanssa.

Sähkösopimuksen tarjoaa yhteistyökumppani ja mahdollinen sähkön ostoa koskeva sopimus tehdään aina Asiakkaan ja yhteistyökumppanin välille. Myyntiboosti Oy ei missään tapauksessa ole sähkön ostoa koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa sähkön ostamisesta, sähkön ostoa koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

  • 2 Rekisteröitävät tiedot

Kun annat sähkösopimushakemuksen Palvelulle esimerkiksi Internetin kautta tai hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja haluamasi sähkösopimuksen tiedot tallennetaan Palvelun asiakastietokantaan. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyyseihin, Myyntiboosti Oyn palveluiden kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin.

Palvelun kautta sähkösopimusta hakeneiden henkilöiden luottotietoja voidaan kysyä Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai muusta vastaavasta luottotietorekisteristä.

Myös sähkösopimusta Palvelun kautta hakeneen henkilön sosiaaliturvatunnus rekisteröityy Palvelun asiakasrekisteriin.

Sähkösopimusta voivat hakea vain täysi-ikäset ja täysivaltaiset henkilöt.

Myyntiboosti Oyn sivustojen kautta Palveluamme käyttäville henkilöille palvelumme on maksutonta.

  • 3 Suostumus

Sähkösopimuksen hakija suostuu siihen, että hakemukseen saatu päätös voidaan lähettää Internetin kautta hakijan antaamaan sähköpostiosoitteeseen tai muun viestintävälineen kautta hakijalle. Hakija hyväksyy sen, että Myyntiboosti Oy ja sähkösopimuksen tekevä sähköyhtiö tarkistavat hakijan luottotiedot.. Hakija on ymmärtänyt, että Myyntiboosti Oy ei tee itse sähkön myyntipäätöstä hakijan hakeman sähkösopimuksen osalta. Päätös tehdään yhdessä tai useammassa Myyntiboosti Oy:n kanssa yhteistyötä tekevässä sähköyhtiössä.

Hakija valtuuttaa Myyntiboosti Oy:n saamaan tiedot tarvittaessa sähköyhtiön tekemästä myyntipäätöksestä sekä vastaanottamaan päätöstä täydentäviä tietoja sähköyhtiöiltä.

  • 4 Myyntiboosti Oy:n vastuun rajoitukset

Palvelu tarjotaan hakijalle sellaisena kuin sen on. Myyntiboosti Oy ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, tuotteista, tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Myyntiboosti Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Myyntiboosti Oy on yllä olevan toiminnan kohteena.

Myyntiboosti Oy ei vastaa mistään epäsuorasta vahingosta. Myyntiboosti Oy ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä.

Hakiessasi sähkösopimusta on tärkeää, että hakija tarkistaa omat tietonsa, jotta hakija voi valita itselleen sopivan sähkösopimuksen.

  • 5 Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme sivustojemme palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehdimme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Käyttämällä sivustoamme annat Myyntiboosti Oy:lle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja Myyntiboosti Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja käsitellään sivustojemme palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan sivustojemme palveluiden käyttäjiltä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Myyntiboosti Oy käyttää asiakasrekisteriään myös sivustojen palveluiden käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Myyntiboosti Oy:n palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää Myyntiboosti Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Myyntiboosti Oy:n henkilölle.

Myyntiboosti Oy:n palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Myyntiboosti Oy voi itse tai Palvelun käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Myyntiboosti Oy:n henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Myyntiboosti Oy:n verkkosivuilla.

Käyttämällä Myyntiboosti Oy:n palveluja annat suostumuksesi siihen, että tulet automaattisesti Myyntiboosti Oy:n asiakkaaksi asiakasrekisteriin ja jäsenklubin jäseneksi. Myyntiboosti Oy:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät asiakkuuteesi ja käyttää näitä henkilötietoja informoidakseen sinua uusista palveluista, tuotteista tai tarjouksista.