Miksi sähkönsiirto maksaa

Sähkönsiirto ja sähkönsiirtomaksut

Hintavat sähkönsiirtomaksut ovat aiheuttaneet kuluttajien keskuudessa närää ja moni kyseenalaistaakin miksi sähkönsiirto on niin kallista ja voiko sitä kilpailuttaa? Jos mietit, mistä sähkönsiirrossa oikein maksetaan, niin kannattaa lukea tämä sivu huolellisesti. Sähkönsiirrosta, siirtomaksuista ja sähkön toimivuudesta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Sähkönsiirtoon sisältyy sähkönsiirron kWh hinta, sähkövero ja sähkönsiirron perusmaksu. Siirtomaksu on riippuvainen kohteen sähkönkulutuksesta ja siirron perusmaksu on sitä isompi mitä isompi sulake sähkön käyttöpaikassa on.

Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa

Sähkölaskussa maksetaan kolmesta eri asiasta: sähkönsiirtoyhtiölle siitä, että yhtiö siirtää sähkön voimalaitokselta asiakkaalle, ja sähköenergiayhtiölle varsinaisesta sähköstä. Tämän lisäksi maksetaan sähköveroa. Sähkön siirtoa ja veroa ei voi kilpailuttaa, sähköenergian taas voi. Sähkönsiirto veroineen on tyypillisesti noin puolet sähkölaskusta, jolloin toisen puoliskon, eli energiaosuuden kilpailuttamalla  saa tuntuvaa säästöä. Useissa tapauksissa on mahdollista, että sähköenergia ostetaan samalta yhtiöltä joka vastaa sähkönsiirrosta, jolloin asiakas maksaa koko sähkölaskun paikalliselle sähköyhtiölle. Jos myös sähkön myynti on jäänyt roikkumaan kilpailuttamatta, on luvassa tuntuvaa säästöä.

miten sähkönhinta muodostuu

Miksi sähkönsiirron osuutta on nostettu lähivuosina?

Sähkönsiirron suurta osuutta perustellaan mm. sähkönsiirtoyhtiöiden kasvaneilla velvollisuuksilla. Yksinkertaisesti siirtoyhtiön velvollisuus on taata kuluttajan sähkön toimivuus. Siirtoyhtiö vastaa kulutuksen mittauksesta eli sähkömittarin lukemisesta ja kulutuksen ilmoittamisesta sähkönmyyjälle. Se vastaa sähkön kuljettamisesta sähköverkkoa pitkin voimalaitokselta asiakkaalle. Lisäksi siirtoyhtiö vastaa mittareiden asennuksesta ja ylläpidosta. Monet siirtoyhtiöt ovat käynnistäneet mittavia verkon kunnostustöitä, jotta toimitusvarmuus olisi luotettava säällä kuin säällä.

Miksei sähkönsiirtoa voi kilpailuttaa?

Siirtoyhtiö määräytyy aina kuluttajan paikkakunnan mukaan, eli ainoastaan paikallisella jakeluverkonhaltijalla on oikeus sähkön siirtoon kyseisellä alueella. Sähkön siirron yksinoikeutta on perusteltu sillä, että samalla alueella toimivien useiden sähköverkkojen ylläpitokustannukset olisivat liian korkeita. Lisäksi sähkön siirron yksinoikeudella pyritään takaamaan tasapuolisuus siirtohinnoissa samalla alueella.

Sähkön siirtohintoja valvoo Energiavirasto.

Energiavirasto valvoo sähkönsiirron hinnoittelua

Energiaviraston tehtäviin kuuluu valvoa sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua. Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden siirtohinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Energiavirasto ei siten voi suoraan velvoittaa yhtiötä alentamaan siirtohintoja.

Energiavirasto valvoo siirtohintojen korotuksia sähkö- ja maakaasumarkkinalakiin perustuen. Verkonhaltija saa korottaa siirron ja jakelun maksujaan enintään 15 prosenttia korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuina.

Suomen suurimmat siirtoyhtiöt ja niiden hinnasto

Suomen suurimpia siirtoyhtiöitä ja esimerkki siirtohinnat kuluttaja-asiakkaalle, nykyinen hintataso (2.2.2019), yleissähkö, 10 000kWh kulutus:

Caruna Oy

Caruna Espoo Oy - 384€/v
Caruna Oy (muu Suomi) - 581€/v

Elenia Oy

Elenia Oy - 595€/v

Helen Sähköverkko Oy

Helen Sähköverkko Oy - 473€/v

Savon Voima Verkko Oy

Savon Voima Verkko Oy - 621€/v

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy - 402€/v

Sähköverkkoyhtiö huolehtii sähkön toimivuudesta

Kunkin alueen paikallinen verkkoyhtiö huolehtii sähkön toimivuudesta ja sähkölinjojen kunnossapidosta. Mikäli alueella on esimerkiksi sähkökatko niin paikallinen verkkoyhtiö on lakisääteisesti velvollinen korjaamaan linjat. Ei ole väliä minkä energiayhtiön asiakkaana olet tai keneltä sinulle tulee sähkönmyyntilasku. Siirtoyhtiö on velvollinen huolehtimaan jokaisen alueella asuvan sähkön toimivuudesta. Siirtoyhtiö ei voi syrjiä ketään asiakasta.